Tag Archives: สุริยุปราคา

4 เรื่องต้องรู้ก่อนดู สุริยุปราคาเต็มดวงทั่วโลกในรอบ 10 ปี!

Annular_eclipse_-ring_of_fire-

ในวันที่ 9 มีนาคมนี้ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง บริเวณประเทศอินโดนีเซีย ในเวลา 8.30 น. ไปจนถึง 11.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งดวงอาทิตย์จะถูกดวงจันทร์บดบังนานกว่า 4 นาที ส่วนในประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วนเท่านั้น ประวัติการเกิดสุริยุปราคา วันที่ 29 มีนาคม ปี 2549 เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง โดยเริ่มต้นทางทิศตะวันออกของประเทศบราซิล เวลา 15.36 น. และสิ้นสุดบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมองโกเลียในเวลา 18.48 น. ตามเวลาในประเทศไทย สามารถเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนาน 4 นาที 7 วินาที หลังจากนั้น 2 ปีต่อมา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เริ่มต้นที่ประเทศแคนาดา เวลา 16.21 น. ลากผ่านตอนเหนือของเกาะ …

อ่านต่อ »