คนไทยไปประเทศไหนบ้างที่ไม่ต้องขอวีซ่า

รู้หรือไม่พาสปอร์ตไทย หรือหนังสือเดินทางประเทศไทยสามารถเข้าได้ถึง 68 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) ได้อย่างไม่มีปัญหา

แล้วมีประเทศไหนบ้างละคนไทยต้องยื่นขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศนั้นๆ (กดภาพเพื่อขยาย)

visa

ประเทศ ใช้หรือไม่ใช้วีซ่า เพิ่มเติม
 Afghanistan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[2]
 Albania ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[3]
 Algeria ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[4]
 Andorra ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[5]
 Angola ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[6]
 Antigua and Barbuda ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[7]
 Argentina ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[8] 90 วัน
 Armenia ขอได้ที่นู้น[9] 120 วัน
 Australia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[10] May apply online.[11] Transit visa is not required.[12]
 Austria ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[13]
 Azerbaijan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[14]
 Bahamas ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[15]
 Bahrain ขอได้ที่นู้น[16] 14 วัน
 Bangladesh ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[17]
 Barbados ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[18]
 Belarus ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[19] Visas are issued on arrival at the Minsk International Airport
if the support documents were submitted not later than 3 business วัน before expected date of arrival.[20]
 Belgium ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[21]
 Belize ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[22]
 Benin ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[23]
 Bhutan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[24]
 Bolivia ขอได้ที่นู้น[25] 90 วัน
 Bosnia and Herzegovina ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[26]
 Botswana ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[27]
 Brazil ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[28] 90 วัน
 Brunei ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[29] 14 วัน
 Bulgaria ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[30]
 Burkina Faso ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[31]
 Burundi ขอได้ที่นู้น[32] 3 months
 Cambodia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[33] 14 วัน
 Cameroon ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[34]
 Canada ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[35]
 Cape Verde ขอได้ที่นู้น[36]
 Central African Republic ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[37]
 Chad ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[38]
 Chile ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[39] 90 วัน
 China ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[40] Thai citizens may travel without a visa to Hong Kong[41] and Macao.[42] ขอได้ที่นู้น (15 วัน) may be available to tourists travelling in a group to Hainan.[40]
 Colombia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[43] Visa free for holders of valid visa for Schengen area or the US.[44]
 Comoros ขอได้ที่นู้น[45]
 Republic of the Congo ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[46]
 Democratic Republic of the Congo ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[47]
 Costa Rica ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[48]
 Côte d’Ivoire ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[49]
 Croatia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[50]
 Cuba ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[51]
 Cyprus ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[52]
 Czech Republic ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[53]
 Denmark ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[54]
 Djibouti ขอได้ที่นู้น[55]
 Dominica ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[56] 21 วัน
 Dominican Republic ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[57] 21 วัน, tourist card required.
 Ecuador ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[58] 90 วัน
 Egypt ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[59]
 El Salvador ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[60]
 Equatorial Guinea ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[61]
 Eritrea ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[62]
 Estonia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[63]
 Ethiopia ขอได้ที่นู้น[64]
 Fiji ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[65] 4 months
 Finland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[66]
 France ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[67]
 Gabon eVisa[68] Electronic visa holders must arrive via Libreville International Airport.
 Gambia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[69]
 Georgia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[70] Max stay of 1 year.
 Germany ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[71]
 Ghana ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[72]
 Greece ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[73]
 Grenada ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[74]
 Guatemala ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[75]
 Guinea ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[76]
 Guinea-Bissau ขอได้ที่นู้น[77] 90 วัน
 Guyana ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[78]
 Haiti ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[79] 3 months
 Honduras ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[80]
 Hungary ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[81]
 Iceland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[82]
 India e-Tourist Visa[83] 30 วัน
 Indonesia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[84] 30 วัน
 Iran ขอได้ที่นู้น[85] 30 วัน[86]
 Iraq ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[87] ขอได้ที่นู้น for 15 วัน at Erbil and Sulaymaniyah airports.
 Ireland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[88] Visa waiver for UK ‘C’ visa holders until October 2016. Entry permitted only if first point of entry to the Common Travel Area is in the UK.[89]
 Israel ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[90]
 Italy ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[91]
 Jamaica ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[92]
 Japan ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[93] 15 วัน
 Jordan ขอได้ที่นู้น[94] 3 months
 Kazakhstan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[95]
 Kenya eVisa[96] 3 months
 Kiribati ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[97]
 North Korea ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[98]
 South Korea ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[99] 90 วัน
 Kuwait ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[100]
 Kyrgyzstan ขอได้ที่นู้น[101] 1 month
 Laos ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[102] 30 วัน
 Latvia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[103]
 Lebanon ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[104]
 Lesotho ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[105]
 Liberia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[106]
 Libya ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[107]
 Liechtenstein ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[108]
 Lithuania ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[109]
 Luxembourg ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[110]
 Macedonia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[111]
 Madagascar ขอได้ที่นู้น[112] 30 วัน free of charge
 Malawi ขอได้ที่นู้น[113]
 Malaysia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[114] 30 วัน
 Maldives ขอได้ที่นู้น[115][116] 30 วัน
 Mali ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[117]
 Malta ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[118]
 Marshall Islands ขอได้ที่นู้น[119] 90 วัน
 Mauritania ขอได้ที่นู้น[120]
 Mauritius ขอได้ที่นู้น[121] 60 วัน
 Mexico ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[122] no ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ for holders of valid US visas arriving from the US
 Micronesia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[123] 30 วัน
 Moldova ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[124]
 Monaco ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[125]
 Mongolia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[126] 30 วัน
 Montenegro ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[127]
 Morocco ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[128]
 Mozambique ขอได้ที่นู้น[129] 30 วัน
 Myanmar ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[130] 14 วัน[131] Also eVisa for 28 วัน; holders must arrive via YangonNay Pyi Taw or Mandalay airports.
 Namibia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[132]
 Nauru ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[133]
   Nepal ขอได้ที่นู้น[134] 90 วัน
 Netherlands ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[135]
 New Zealand ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[136]
 Nicaragua ขอได้ที่นู้น[137] 90 วัน
 Niger ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[138]
 Nigeria ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[139]
 Norway ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[140]
 Oman ขอได้ที่นู้น[141] 30 วัน
 Pakistan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[142] ขอได้ที่นู้น when travelling on business valid for 30 วัน. Conditions apply.[143] ขอได้ที่นู้น when travelling as part of a group through a designated tour operator.[144]
 Palau ขอได้ที่นู้น[145] 30 วัน
 Panama ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[146] 180 วัน
 Papua New Guinea ขอได้ที่นู้น[147] 60 วัน
 Paraguay ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[148]
 Peru ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[149] 183 วัน
 Philippines ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[150] 30 วัน
 Poland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[151]
 Portugal ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[152]
 Qatar ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[153]
 Romania ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[154]
 Russia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[155] 30 วัน
 Rwanda ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[156] Visa is obtained online.[157]
 Saint Kitts and Nevis ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[158] Visa obtainable online.[159]
 Saint Lucia ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[160] 42 วัน
 Saint Vincent and the Grenadines ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[161] 1 month
 Samoa Entry Permit on arrival[162] 60 วัน
 San Marino ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[163]
 São Tomé and Príncipe ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[164] Visa is obtained online.[165]
 Saudi Arabia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[166]
 Senegal ขอได้ที่นู้น[167] 3 months
 Serbia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[168] Visa free for a maximum stay of 90 วัน for valid visa holders or residents of the European Union member states and theUnited States.
 Seychelles Visitor’s Permit on arrival[169] 1 month
 Sierra Leone ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[170]
 Singapore ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[171] 30 วัน
 Slovakia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[172]
 Slovenia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[173]
 Solomon Islands ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[174] 90 วัน
 Somalia ขอได้ที่นู้น[175] 30 วัน, provided an invitation letter issued by the sponsor has been submitted
to the Airport Immigration Department at least 2 วัน before arrival.
 South Africa ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[176] 30 วัน
 South Sudan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[177]
 Spain ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[178]
 Sri Lanka Electronic Travel Authorization[179] 30 วัน
 Sudan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[180]
 Suriname ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[181]
 Swaziland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[182]
 Sweden ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[183]
  Switzerland ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[184]
 Syria ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[185]
 Tajikistan ขอได้ที่นู้น[186] 45 วัน
 Tanzania ขอได้ที่นู้น[187] 90 วัน
 Timor-Leste ขอได้ที่นู้น[188] 30 วัน
 Togo ขอได้ที่นู้น[189] 7 วัน
 Tonga ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[190]
 Trinidad and Tobago ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[191]
 Tunisia ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[192]
 Turkey ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[193] 30 วัน
 Turkmenistan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[194]
 Tuvalu ขอได้ที่นู้น[195] 1 month
 Uganda ขอได้ที่นู้น[196] 180 วัน
 Ukraine ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[197]
 United Arab Emirates ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[198] Electronic visa through specified airlines is available to passengers.
 United Kingdom ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[199]
 United States ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[200]
 Uruguay ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[201]
 Uzbekistan ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[202]
 Vanuatu ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[203] 30 วัน
  Vatican City ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[204]
 Venezuela ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[205]
 Vietnam ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[206] 30 วัน
 Yemen ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[207]
 Zambia ขอได้ที่นู้น[208] 90 วัน
 Zimbabwe ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ[209]

ข้อมูลล่าสุด 2559

ที่มา: Wikipedia

กดไลค์จิ๊บจิ๊บ

Comments

comments

คุณน่าจะชอบ

anana

มวลอากาศเย็นไม่เข้าไทยเพราะถูกสิ่งนี้กั้นไว้ รู้แล้วจะขอบคุณพวกเขา

2-3 วันมานี้ The Surveyor ได้เฝ้าสังเกตุแผนที่อากาศทำให้เห็นว่ามีมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาจากประเทศจีนอย่างหนัก ข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP / VIIRS ของ NASA จากภาพสังเกตุเห็นว่ากลุ่มเมฆได้ถูกหยุดไว้ตรงแนวตรงประเทศเวียดนาม โดยเอกเขาอันมัน เทือกเขาอันนัม เป็นชายแดนตลาดแนวทิศตะวันตกของประเทศเวียดนามที่มียอดเขาสูงสุด …